Pilih negara atau rantau anda.

Close
Masuk Daftar E-mel:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

Syarat Penggunaan

Perjanjian ini memperincikan terma dan syarat www. Infinity-Semiconductor.com, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami!

Sila baca istilah penggunaan dan pernyataan privasi ini dengan teliti sebelum anda mendaftar pada Infinity-Semiconductor.com. Sekiranya anda berdaftar dengan jayanya, anda membaca, bersetuju dan menerima semua terma dan syarat dari segi penggunaan dan pernyataan privasi. kami akan menerbitkan versi terkini pada Infinity-Semiconductor.com, jika kami menukar pernyataan ini. semua kandungan perjanjian akan berkuatkuasa pada tarikh penerbitan. jika anda tidak bersetuju dengan semakan ini, anda perlu menamatkan hubungan dengan Infinity-Semiconductor.com.

1, PENDAFTARAN PENGGUNA:

1), Kelayakan Pengguna:
Semua pengguna Infinity-Semiconductor.com mestilah Syarikat atau individu yang boleh menandatangani kontrak mengikat undang-undang omnibus di bawah undang-undang. Tolong jangan gunakan perkhidmatan kami jika anda tidak layak. Anda tidak boleh memindahkan atau menjual akaun Infinity-Semiconductor.com anda. Infinity-Semiconductor.com berhak menggantung atau menamatkan akaun anda mengikut kehendak mereka.
2), Bahan penulisan:
Semua pengguna mesti memberikan maklumat peribadi yang sah kepada Infinity-Semiconductor.com, untuk memastikan perniagaan biasa. Jika sebarang perubahan, sila maklumkan dan kemas kini kepada Infinity-Semiconductor.com serta merta.
Semua pengguna Infinity-Semiconductor.com bersetuju menerima e-mel dan mesej dari rakan Infinity-Semiconductor.com atau Infinity-Semiconductor.com.

2, PRIVASI:

Infinity-Semiconductor.com mempunyai pernyataan privasi yang digunakan untuk semua pengguna termasuk perjanjian pengguna. Anda harus membaca dan menerima kenyataan privasi untuk menggunakan Infinity-Semiconductor.com apabila anda mendaftar, dan anda akan tertakluk kepada kekangan mengikut peraturan (dan Infinity-Semiconductor.com sebarang pernyataan privasi versi terkini) dalam tempoh pengguna Infinity-Semiconductor.com.

3, PERDAGANGAN:

Semua pengguna apabila membeli mesti mematuhi syarat berikut:

4, PERKHIDMATAN KUALITI DAN SELEPAS:

1), Rujuk kepada perkhidmatan selepas jualan.
2), Kualiti produk.
Produk Infinity-Semiconductor.com akan mematuhi sepenuhnya standard kerajaan dan profesional. Jika tanpa piawaian sebelumnya, kami akan melaksanakan mengikut piawaian pengeluar, jika tanpa semua piawaian di atas, pelanggan boleh membincangkan dan membuat keputusan antara Infinity-Semiconductor.com. Sebarang masalah kualiti atau standard produk, pengguna boleh meminta untuk kembali atau menggantikannya.

5, KESELAMATAN WEBSITE:

Anda akan menerima bahawa anda tidak boleh memasuki laman web oleh mana-mana jenis perisian robot, Spider atau Refresh untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran Infinity-Semiconductor.com dalam bentuk tulis.
Di samping itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

6, KENYATAAN HAK HARTA INTELEKTUAL:

Hak hak cipta, paten, tanda niaga, rahsia perdagangan dan semua hak yang ditawarkan oleh Infinity-Semiconductor.com semuanya milik Infinity-Semiconductor.com. tanpa izin Infinity-Semiconductor.com, sesiapa atau ahli boleh mengunduh, menyalin, menghantar, menyemak, dan mengedit. Jika tidak, hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya. Infinity-Semiconductor.com memiliki hak untuk mengingati pelayan data Infinity-Semiconductor.com apabila pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

7, PENAFIAN:

Infinity-Semiconductor.com bertanggungjawab untuk menawarkan sokongan teknikal memastikan laman web dalam rangka kerja, Cuba untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan, atau Had masa gangguan dalam masa yang singkat, pastikan pengguna boleh berurusan di internet dengan lancar. Tetapi akibat daripada force majeure atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dikawal, membuat kemalangan laman web atau tidak dapat digunakan, mengakibatkan beberapa rekod, mesej atau maklumat yang hilang, Infinity-Semiconductor.com adalah tidak bertanggungjawab: dan mana-mana pengguna menawarkan hasil maklumat yang salah atau tidak lengkap dan palsu tidak dapat menggunakan perkhidmatan Infinity-Semiconductor.com atau mengalami kehilangan yang lain, Infinity-Semiconductor.com adalah tidak bertanggungjawab.

8, LAIN-LAIN

Perjanjian ini dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Hong Kong. Laman web ini semua pengguna adalah pemegang Infinity-Semiconductor.com yang tidak boleh ditarik balik terletak oleh bidang kuasa mahkamah dan mahkamah tertinggi. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dapat dipisahkan, Jika ada ketentuan dalam perjanjian ini diperintah sebagai tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ketentuan tersebut dapat dihapuskan dan ketentuan yang tersisa akan dilaksanakan.