Pilih negara atau rantau anda.

Close
Masuk Daftar E-mel:Info@infinite-electronic.hk
0 Item(s)

Syarat Penggunaan

Perjanjian ini memperincikan terma dan syarat www. Infinite-Electronic.hk, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami!

Sila baca istilah penggunaan dan pernyataan privasi ini dengan teliti sebelum anda mendaftar pada Infinite-Electronic.hk. Sekiranya anda berdaftar dengan jayanya, anda membaca, bersetuju dan menerima semua terma dan syarat dari segi penggunaan dan pernyataan privasi. kami akan menerbitkan versi terkini pada Infinite-Electronic.hk, jika kami menukar pernyataan ini. semua kandungan perjanjian akan berkuatkuasa pada tarikh penerbitan. jika anda tidak bersetuju dengan semakan ini, anda perlu menamatkan hubungan dengan Infinite-Electronic.hk.

1, PENDAFTARAN PENGGUNA:

1), Kelayakan Pengguna:
Semua pengguna Infinite-Electronic.hk mestilah Syarikat atau individu yang boleh menandatangani kontrak mengikat undang-undang omnibus di bawah undang-undang. Tolong jangan gunakan perkhidmatan kami jika anda tidak layak. Anda tidak boleh memindahkan atau menjual akaun Infinite-Electronic.hk anda. Infinite-Electronic.hk berhak menggantung atau menamatkan akaun anda mengikut kehendak mereka.
2), Bahan penulisan:
Semua pengguna mesti memberikan maklumat peribadi yang sah kepada COMPONENTS-CENTER.COM, untuk memastikan perniagaan biasa. Jika sebarang perubahan, sila maklumkan dan kemas kini kepada Infinite-Electronic.hk serta merta.
Semua pengguna Infinite-Electronic.hk bersetuju menerima e-mel dan mesej dari rakan Infinite-Electronic.hk atau Infinite-Electronic.hk.

2, PRIVASI:

Infinite-Electronic.hk mempunyai pernyataan privasi yang digunakan untuk semua pengguna termasuk perjanjian pengguna. Anda harus membaca dan menerima kenyataan privasi untuk menggunakan Infinite-Electronic.hk apabila anda mendaftar, dan anda akan tertakluk kepada kekangan mengikut peraturan (dan Infinite-Electronic.hk sebarang pernyataan privasi versi terkini) dalam tempoh pengguna Infinite-Electronic.hk.

3, PERDAGANGAN:

Semua pengguna apabila membeli mesti mematuhi syarat berikut:

4, PERKHIDMATAN KUALITI DAN SELEPAS:

1), Rujuk kepada perkhidmatan selepas jualan.
2), Kualiti produk.
Produk Infinite-Electronic.hk akan mematuhi sepenuhnya standard kerajaan dan profesional. Jika tanpa piawaian sebelumnya, kami akan melaksanakan mengikut piawaian pengeluar, jika tanpa semua piawaian di atas, pelanggan boleh membincangkan dan membuat keputusan antara Infinite-Electronic.hk. Sebarang masalah kualiti atau standard produk, pengguna boleh meminta untuk kembali atau menggantikannya.

5, KESELAMATAN WEBSITE:

Anda akan menerima bahawa anda tidak boleh memasuki laman web oleh mana-mana jenis perisian robot, Spider atau Refresh untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran Infinite-Electronic.hk dalam bentuk tulis.
Di samping itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

6, KENYATAAN HAK HARTA INTELEKTUAL:

Hak hak cipta, paten, tanda niaga, rahsia perdagangan dan semua hak yang ditawarkan oleh Infinite-Electronic.hk semuanya milik Infinite-Electronic.hk. tanpa izin Infinite-Electronic.hk, sesiapa atau ahli boleh mengunduh, menyalin, menghantar, menyemak, dan mengedit. Jika tidak, hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya. Infinite-Electronic.hk memiliki hak untuk mengingati pelayan data Infinite-Electronic.hk apabila pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

7, PENAFIAN:

Infinite-Electronic.hk bertanggungjawab untuk menawarkan sokongan teknikal memastikan laman web dalam rangka kerja, Cuba untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan, atau Had masa gangguan dalam masa yang singkat, pastikan pengguna boleh berurusan di internet dengan lancar. Tetapi akibat daripada force majeure atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dikawal, membuat kemalangan laman web atau tidak dapat digunakan, mengakibatkan beberapa rekod, mesej atau maklumat yang hilang, Infinite-Electronic.hk adalah tidak bertanggungjawab: dan mana-mana pengguna menawarkan hasil maklumat yang salah atau tidak lengkap dan palsu tidak dapat menggunakan perkhidmatan Infinite-Electronic.hk atau mengalami kehilangan yang lain, Infinite-Electronic.hk adalah tidak bertanggungjawab.

8, LAIN-LAIN

Perjanjian ini dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Hong Kong. Laman web ini semua pengguna adalah pemegang Infinite-Electronic.hk yang tidak boleh ditarik balik terletak oleh bidang kuasa mahkamah dan mahkamah tertinggi. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dapat dipisahkan, Jika ada ketentuan dalam perjanjian ini diperintah sebagai tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ketentuan tersebut dapat dihapuskan dan ketentuan yang tersisa akan dilaksanakan.